Δορυφορικές Υπηρεσίες

SNG – OBVan Services

SNG – OBVan Services Ζωντανή μετάδοση μέσω δορυφόρου SNG, Point to Point (P2P) μετάδοση μέσω Δορυφόρου SNG (unicast - multicast).